太阳成集团tyc7111cc-ios/Android版

ข่าว

หน้าแรก > ข่าว

ข่าว

คณะผู้แทนฮังการีเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว

ข่าวมาจาก: xxxเวลาประกาศ: 2019-04-15 คนเรียกดูครั้ง: 90

วันที่28 ตุลาคม นาย Sárfalvi Péterรองเลขาธิการแห่งรัฐกระทรวงทรัพยากรบุคคลฮังการีและคณะผู้แทนเยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว การจัดสัมมนาจัดขึ้นในห้องประชุมที่ชั้นหนึ่งของอาคารบริมหารวิทยาที่เขตมหาวิทยาลัย นาง Cai Bin ประธานหอการค้าฮังการีในมณฑลกุ้ยโจว Dr Magda Robert หัวห้าแผนกนานาชาติมหาวิทยาลัย St. Estevan ประเทศฮังการี นายZhang Xueli เลขาคณะกรรมการพรรคโรงเรียนของเราเข้าร่วม การจัดสัมมนาทำ โดยนางzeng liหัวหน้าการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย

สถานที่การประชม

นายZhang Xueli เลขาคณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนให้การต้อนรับSárfalviPéterรองเลขาธิการแห่งรัฐกระทรวงทรัพยากรบุคคลของฮังการีเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา แนะนำสถานการณ์มหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือ

นายZhang Xueli ระบุว่า มหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจวให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประเด็นเปิดโรงเรียน อาศัย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีสร้างความเข้มแข็งแพลตฟอร์ม รวบรวมและขยายรูปแบบการศึกษาแบบเปิดอย่างต่อเนื่อง ในปีพ. ศ. 2561 มีการจัดตั้ง "คณะศิลปศาสตร์อาเซียน" ในช่วง "สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน - อาเซียน" ในปี 2019 "ศูนย์วิจัยแห่งชาติอาเซียน" ของโรงเรียนของเราได้รับการอนุมัติจากศูนย์วิจัยระดับชาติและระดับภูมิภาคแห่งที่สองของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ของคณะกรรมการกิจการพลเรือนแห่งชาติ โรงเรียนของเราสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 120 แห่งในหลายประเทศและภูมิภาค

นายZhangXueliกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขานำ คณะไปเยือนฮังการี มีการเจรจาและการลงนามในบันทึกความร่วมมือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ในบูดาเปสต์ในประเทศฮังการีในโครงการความร่วมมือ การศึกษาต่างประเทศช การแลกเปลี่ยนนักเรียนการแลกเปลี่ยนครูและการฝึกอบรมระยะสั้น ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมคานธีแห่งฮังการีเพื่อลงทะเบียนนักเรียนจากโรงเรียนคานธีมาเรียนที่โรงเรียนของเรา และให้คำ ปรึกษาในประเด็นการแลกเปลี่ยนศิลปะ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยยกระดับความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนของเรากับมหาวิทยาลัยของฮังการีและสถาบันการศึกษาและเสริมสร้างความประทับใจให้กับทั้งสองฝ่าย นายZhang Xueli กล่าวว่าคณะผู้แทนฮังการีได้เยี่ยมโรงเรียนของเรา มันมีความหมายในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนและฮังการีและเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวกับมหาวิทยาลัยฮังการีีและหอการค้ากุ้ยโจวให้ความหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยฮังการีและหอการค้ากุ้ยโจวของฮังการีเขียนบทใหม่ของความร่วมมือและชนะ

นาย Sárfalvi Péterรองเลขาธิการแห่งรัฐกระทรวงทรัพยากรบุคคลฮังการีกล่าวในคำ พูดของเขาว่า ยีนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว การแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี จงหวังว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

Zhang Xueliกล่าวคำ ปราศรั

Sárfalvi Péterกล่าวคำ ปราศรํญ

Cai Bin แนะนำสถานการณ์ของคณะผู้แทนฮังการี

Dr Magda Robert หัวห้าแผนกนานาชาติมหาวิทยาลัย St. Estevan ประเทศฮังการีกับนางzeng liหัวหน้าการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนข้ตกลงความร่วมมือในนามของทั้งสองฝ่ายต

ข้อตกลงการแลกเปลี่ยน

ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่น่าสนใจเช่นการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนของขวัญ

แลกเปลี่ยนของขวัญ

ถ่ายภาพหมู่

Copyright: Guizhou Minzu University